top of page

תרגיל 5 זמנים באנגלית

לכבוד תחילת שנת הלמודים:

תרגיל 5 זמנים (tenses) באנגלית.

מיועד למסיימי כיתה ח' שעלו לכיתה ט'.

bottom of page